چگونه امنیت هاست و دامنه خود را افزایش دهیم؟

میخواهیم بدانیم چگونه امنیت هاست و دامنه خود را افزایش دهیم؟ در واقع سایتی که اکنون صاحب آن هستید و درست مثل یک کودک در حال پرورش آن هستید ، دارایی شماست و طی چند سال آینده نتایج تلاشی را که طی این سالها برای آن انجام داده اید مشاهده خواهید کرد. حال اگر اطلاعات شما به دلیل سهل انگاری به سرقت رفته و دیگر چیزی برای شما باقی نماند ، چه اتفاقی می افتد؟ با این تفاوت که دامنه شما که بخشی از مارک تجاری و هویت تجاری شما بود و به عنوان دروازه بالقوه ثروت شما بود ، دیگر وجود ندارد. Continue Reading →