آماری از دنیای اینترنت

در آماری از دنیای اینترنت، روزانه به طور متوسط ​​نیم میلیون نفر به تعداد کاربران اینترنت اضافه می شود.
همچنین امروزه در مجموع 3.48 میلیارد نفر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند که نسبت به سال گذشته 288 میلیون نفر (9٪) افزایش داشته است. سرانجام ، به تعداد کاربران تلفن همراه شبکه های اجتماعی رسیدیم که رقم 3.26 میلیارد نفر برای آنها اعلام شده است. تعداد کاربران موبایل شبکه های اجتماعی نسبت به سال گذشته 297 میلیون نفر افزایش یافته است که این نشان دهنده رشد بیش از 10 درصدی است. Continue Reading →