دامنه آنلاین

دامنه آنلاین نام منحصر به فردی در اینترنت است که توسط اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی برای مدت زمان مشخصی (در جهان) قابل ثبت است. با اجاره دامنه به شخص حقوقی یا فردی ، وی قادر به ایجاد وب سایت و ارائه خدمات و اطلاعات آنلاین خواهد بود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که امروز با پرداخت هزینه ای ناچیز ، می توانید دامنه رایگان (دامنه ای را که هیچ کس در جهان اجاره نمی دهد) برای مدت زمانی خاص (به عنوان مثال یک سال) ثبت کنید.

Continue Reading →