تفاوت http با https

اگر از اطلاعات سایت خود محافظت نکنید ممکن است به سایت شما حمله سایبری شود و اطلاعات کاربران شما به خطر بیفتند. زمانی که شما محافظی برای داده های سایت خود ندارید آدرس سایت شما با http  آغاز میشود و زمانی که برای اطلاعات سایت خود محافظ داشته باشید آدرس دامنه شما با https  آغاز میشود (یعنی همان HTTP به همراه یک لایه امنیتی اضافی ) اگر قبل از نام دامنه، یک قفل سبز وجود داشته باشد، سایت شما ایمن است. Continue Reading →